APOLOGETIEK

the case for christianity

Apologetiek is de verdedigingsleer van het geloof. ‘Geloven’ is volgens de Bijbel dan ook niet ‘denken’ of ‘menen’, zoals wij het woord normaliter gebruiken. Volgens Hebreeën 11:1 is geloof juist het fundament van de dingen waarop je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Met andere woorden: het betekent dat we goed gegrond zijn en dus niet dat we ‘gewoon blind geloof’ kunnen hebben, zoals sommigen wel denken. 1 Petrus 3:15 zegt dan ook dat we verantwoording moeten kunnen afleggen wanneer daarnaar gevraagd wordt. Daarbij zei Jezus Zelf toen Hem gevraagd werd wat het belangrjkste gebod is, God lief te hebben met heel ons hart, heel ons ziel en heel ons verstand. 

De afgelopen jaren ben ik mij dus gaan afvragen wat ik nou echt geloof en waarom. Naast dat het goed is om verantwoording af te kunnen leggen, is het nog veel belangrijker om te onderzoeken of wat we geloven wel klopt. Het is natuurlijk wel leuk om te zeggen dat je een bepaald geloof volgt, maar als het berust op onwaarheden, dan is het simpelweg niets meer dan een wassen neus. Kortom, er moet dus worden nagegaan of wat er wordt beweerd wel klopt. In mijn onderzoek ben ik toen tot de conclusie gekomen dat er voor het christendom zeker goede redenen zijn om te geloven van wel en in deze blog geef ik daar een overzicht van!

Dit overzicht bestaat uit een lijst met bronnen waarvan ik geloof dat ze een goede case geven voor de validiteit van het christendom. 

Aangezien ik geen claim tot autoriteit kan doen – I mean, welke autoriteit? – heb ik hieronder een overzicht gemaakt met enkele bronnen van mensen die wél autoriteit hebben en die je veel beter kunnen uitleggen waarom het christendom waar is. Aangezien dit onderzoek nooit volledig zal worden afgerond, zal dit overzicht ook blijven uitbreiden. Voordat ik verder ga naar het overzicht, wil ik eerst nog specificeren wat precies is dat ik geloof en wat ik hier dus onderbouw. Als christen geloof ik dat God de wereld én ons met uiterste precisie en zorg heeft geschapen, en daarbij Zijn Zoon Jezus de dood aan het kruis heeft overwonnen om zo onze zonden op zich te nemen. Dit is uiteraard super beknopt, maar voor hier volstaat het. 

GOD

De eerste claim van het christendom is dus dat God bestaat en de wereld, inclusief ons, heeft gemaakt. Wat zijn de bewijsstukken hiervoor?

The cosmological argument – hoe het begin van het universum wijst op een Maker die buiten tijd, materie en ruimte staat

The fine-tuning argument – hoe de ‘fine-tuning’ van de aarde wijst op een intelligente Maker

The moral argument – hoe moraliteit wijst op een ‘Moral Law Giver’

JEZUS

Bovenstaande argumenten wijzen naar de theïstische God; dat wijst dus nog niet naar een specifiek geloof. Het christendom draait, zoals de naam al zegt, om Jezus Christus. En dan specifiek om Zijn opstanding. Deze gebeurtenis is dus cruciaal voor het christendom. Het was namelijk naar aanleiding van deze historische gebeurtenis dat het Nieuwe Testament is ontstaan. Het geeft dan ook zelf aan dat als dit niet heeft plaatsgevonden, het christendom zinloos is – 1 Korinthe 15:14. Wat zijn dus de bewijsstukken dat deze gebeurtenis inderdaad historisch is? 

The minimal facts argument – vijf historische feiten die de opstanding onderschrijven
Artikel over the minimal facts argument 

The resurrection is a historical fact – artikel over de opstanding en het bewijs ervoor

The infographics show – overview van het bewijs voor en tegen de opstanding van een niet christelijke organisatie. Misschien overbodig te zeggen dat ik het niet eens ben met al hun claims, maar desondanks is het een goed informatief overview.

Scroll naar boven